| Start.

 

| Innehåll.

 

| Om Arne.

 

| Tyckt om boken.

 

| Kontakt.

 

| Beställ boken.

 
Ur tidningen Cap & Design, 2006-04-20.


Praktiskt finlir för blåbär och proffs  

2006-04-20 09:50 av Per Torberger

Den svenska bokfloran om typografi är ganska liten. Visst finns några handböcker och några historiska och deskriptiva böcker, men på det hela taget är det sparsmakat med tryckt typografisk kunskapsförmedling på svenska i ämnet typografi.

Det är naturligt: Sverige har inte några stora, banbrytande typografer att stoltsera med. Snarare finns det en hel del duktiga utövare, både historiskt och i dag verksamma, som praktiserar kunskaper vilka skapats utomlands och importerats hit.

Någon modern produktion av böcker har det inte heller funnits på länge. Under lång tid var Christer Hellmarks böcker de som fanns att tillgå av relativt nyskrivna titlar. På senare år har det dock hänt en del: H C Ericsons Corpus (vilken dock i första hand är att betrakta som en illustrerad diktsamling) och Geith Forsbergs bildrika bok om bokstavsformer, Bokstaven och boken, är två verk som kommit bara det senaste året.

Nu har också boktryckaren Arne Heines bok om typografi kommit ut. Det är en bok som tar fasta på typografi som hantverk: det är, så att säga, en praktiskt bok om typografi.

Typografi går inte att lära sig genom att läsa, den måste praktiseras. Heine är också noga med att påpeka att bra typografi inte kan läras ut, den måste istället läras in. Den som praktiserar typografi tillräckligt mycket kommer att träna upp sig själv och sin blick till att känna igen och kunna utföra god typografi, det är den enda vägen.

Detta är något som både slås fast av författaren, och som är tydligt för varje läsare av boken. Det är gott om övningsexempel i boken, det finns övningar som särtryck och det följer med en typometer för egna exkursioner med boken. Heines bok kan närmast kan jämföras med Bo Berndals Typiskt typografiskt (1990). Också där finns handgripligheten nära, något som dock på många sätt är tydligare i Heines bok.

Arne heines bok om typografi är i mycket ett personligt verk. Författaren framträder gång efter gång och understryker att det många gånger handlar om subjektiva åsikter, eller att läsaren själv måste bilda sig en uppfattning i frågan. Det är ett tämligen slugt grepp. Samtidigt som läsaren invaggas i trygghet om att själv kunna ta ställning till och använda det denne anser sig behöva, påverkas läsaren av innehållet och tar med största sannolikhet till sig av de kunskaper som förmedlas i boken.

För kunskap finns det gott om i boken. Även om det ofta lämnas till läsaren att fatta de slutgiltiga besluten eller att bedöma själv, ges ramar och riktlinjer för vad som är viktigt att tänka på, och hur den som har att sätta en text bör resonera.

Det finns något mycket tilltalande i Arne Heines bok om typografi. Detta är en kombination av olika saker. En sådan är fokuset på praktiken, som är väldigt viktigt och helt rätt för ämnet. Väldigt många böcker om typografi börjar med sumerer och Aleph-tecken, för att sedan bit för bit vandra sig fram genom historien via exempel av klassiska stämpelskärare och fantastiska boktryck. Vanligtvis utmynnar det i ett antal (massor!) av regler den som ska skapa typografi bör följa – en kvarts fyrkant luft här, inga änkor där, etcetera. Slutsumman av dessa böcker blir en uppsättning regler som är svåra eller kanske inte ens eftersträvansvärda att följa i det dagliga arbetet, där boken är undantaget och broschyren, affischen eller kampanjsajten är regeln. Teorin går långt före praktiken, akademin före hantverket. Tilltalande är därför också att Heine tar avstamp i aktuella exempel på vad som görs, läsaren får ta del av både bra och dåliga exempel på tidningssidor, tabeller, annonser med mera. Bland annat finns det flera exempel på offentliga kallelser till bolagsstämmor och platsannonser – vardagstypografi när den är som vardagligast.

Det är ett friskt och välgörande grepp, som väl speglar Arne Heines föresats med boken (som den beskrivs i förordet): Att skriva en enkel och vägledande bok för vardagstypografin och för dem som inte i första hand arbetar med typografisk utformning varje dag.

Resultatet har blivit en bok som med stor behållning kan läsas också av dem som faktiskt arbetar med typografi dagligen.

Titel: Arne Heines bok om typografi.
Formgivare: Arne Heine (layout & typografi), Rune Söderqvist (skyddsomslag).
Författare: Arne Heine.
Förlag: Bild & kultur.

Capdesign.se
Se även:
Arne Heine får grafiska branschens pris 2006 10 27

 

 

 

© 2006 Bild & Kultur AB